Studie- en Huiswerkbegeleiding

Studie-Vaardig biedt studie- en huiswerkbegeleiding aan jongeren die naast de hulp en uitleg op school nog extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan op verschillende vlakken zijn, zoals:

 

  • Het plannen, maken en leren van huiswerk al dan niet bij leerproblemen.
  • Het beter begrijpen van de leerstof, vakinhoudelijke begeleiding in de vorm van bijles.
  • Het voorbereiden op toetsen, tentamens of examens.

 

Dit is overigens niet het enige waarvoor je bij Studie-Vaardig terecht kan. Het is ook mogelijk om op afgesproken tijden:

 

  • Je huiswerk te komen maken, wanneer dat door omstandigheden thuis lastig is.
  • Coaching te krijgen bij problemen die jou als jongere belemmeren in de voortgang van jouw opleiding.
  • Onder begeleiding te komen werken aan je schoolse taken en opdrachten wanneer je door omstandigheden niet naar school mag of kan en/ of thuisblijven geen optie is. Te denken valt dan aan langdurig ziek zijn, voor langere tijd extern geschorst zijn van school of door omstandigheden thuiszitter zijn. Hierbij is het de bedoeling dat iedere jongere maatwerk krijgt passend bij de eigen situatie.