Studiebegeleiding en Coaching aan jongeren met psychosociale (gedrags-) stoornis / gedragsproblemen

Jongeren die door een psychische aandoening of stoornis problemen ondervinden bij het volgen van onderwijs kunnen hiervoor eveneens bij Studie-Vaardig terecht.

Dit kan bijvoorbeeld wanneer je als gevolg van een fobie, dwangklachten, paniek-/ angstklachten, eetstoornis of andere psychische aandoening niet fysiek naar school toe kunt. Als je leerplichtig bent, kan dat de nodige problemen opleveren. Echter, op het moment dat je zowel in de gelegenheid bent om je opleiding voort te zetten als ingeschreven staat bij een onderwijsorganisatie kun je online studiebegeleiding en bijles volgen bij Studie-Vaardig. Ook hier krijgt iedere jongere maatwerk passend bij de eigen situatie.

 

 

Wanneer een jongere onderwijs volgt in het VO of VSO en daar wegens gedragsproblemen niet tot leren komt en/ of als gevolg van de gedragsproblematiek tijdelijk van school is gestuurd, kan deze jongere bij Studie-Vaardig terecht voor coaching op de gedragsproblematiek gecombineerd met huiswerkbegeleiding/ schoolwerk. Gedragsproblemen belemmeren een jongere op het sociaal-emotionele vlak met als gevolg dat het heel lastig is om tot schoolwerk en leren te komen. Daarom zet Studie-Vaardig in op gedragscoaching bij de jongere om vervolgens het schoolwerk weer op te kunnen pakken.

Studie-Vaardig biedt deze jongeren als het ware een zogeheten particuliere rebound. De jongere gaat samen met de jongerencoach in gesprek om te kijken of de jongere tot een hulpvraag kan komen waarbij aan het einde van het coachtraject het doel wat de jongere wilde bereiken ook daadwerkelijk bereikt is.

 

 

In overleg met de studiecoach kunnen sommige van bovenstaande diensten ook online worden aangeboden. Voor meer informatie hierover, neem gerust contact op met de studiecoach.

Ten tijde van Corona worden bovenstaande diensten voor zover mogelijk online aangeboden.